İngilizce Hazırlık Programı

Bezmialem üniversitesi

İngilizce Hazırlık programına devam eden öğrenciler eğitimlerini Genel İngilizce dersleri ile başlayıp

ileri seviyede Akademik İngilizce dersleri ve Mesleki İngilizce’ye giriş ile tamamlar. Öğrencilerimizin

sınıf içinde ve dışında dil becerilerini en iyi şekilde geliştirecek, dili doğru ve akıcı kullanmalarını

sağlayacak bir müfredat takip edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin sınıf dışında gerçekleştirdikleri

etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle İngilizcelerini geliştirmeleri ve farkındalıklarının

arttırılması amaçlanmaktadır.

İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerin dil seviyeleri, kayıt döneminde yapılan Düzey Belirleme

ve Yeterlik Sınavları sonuçlarına göre temel (A), başlangıç (B), orta öncesi (C) ve orta (D) olmak

üzere 4 seviye şeklinde belirlenir.

Dersler, 8 ya da 9 haftalık çeyrek dönemler halinde işlenir. İngilizce Hazırlık Programında derslere % 85 devam zorunluluğu vardır.