TR
TR

İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavları

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavları


Bu sınavlara Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerin girmesi gerekir.
İngilizce Yeterlik sınavı (İYS) 2 aşamadan oluşur.
İlk aşama sınavı sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturum şeklinde Fatih kampüsümüzde yapılacaktır. Öğrenciler istedikleri oturuma katılabilirler. Öğrencilerimizin sınava girmek için kayıt döneminde İngilizce Hazırlık Programı masasına başvuruda bulunması gerekir.
İlk aşama sınavı dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuma bölümlerinden oluşmaktadır.
İlk aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrenciler 2. oturum sınavına girmeye hak kazanırlar.
İlk aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine sahip olmayan öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programına başlarlar. Sınava girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programında en alt seviyeye yerleştirilirler. Bu sınavın mazeret sınavı yapılmaz.
İkinci aşama sınavı dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur.
Konuşma İngilizce görüşme şeklinde gerçekleştirilecektir.
İkinci aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrencilerimiz fakültelerinde (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) derslerine başlarlar. İkinci aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine sahip olmayan öğrenciler ve ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanan fakat sınava girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. Bu sınavın mazeret sınavı yapılmaz.
İngilizce Yeterlik sınavı(İYS) her akademik yılın başında ve bahar yarıyılı sonunda yapılır.