Medikal İngilizce Programı

Bezmialem üniversitesi

Yabancı Diller Bölümü bünyesindeki programlardan birisi de Medikal İngilizce Programıdır. Tıp, Diş

Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerindeki öğrencilerin lisans eğitimlerinin ilk dört – altı yarıyılında

Medikal İngilizce dersleri alırlar. Medikal İngilizce programı uluslararası düzeyde hazırlanmış alana

özgü terminoloji derslerinin yanısıra sağlık sektöründe çalışacaklar için ileri düzeyde sunum ve

münazara yapma, İngilizce klinik simulasyon, tıbbi vak’a incelemeleri ve tartışmaları, akademik

araştırma yapıp yazma derslerini de sunmaktadır. Medikal İngilizce Programımız Sağlık Bilimleri

Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimize genel İngilizce ve mesleki İngilizce dersleri

verilmektedir. Öğrencilerimizin İngilizce temel iletişim becerilerini hem günlük hem mesleki

yaşamlarında en iyi şekilde kullanabilmeleri için yüzyüze ve sanal ortamda dersler ve çalışmalar

yapılmaktadır.