TR
TR

Medikal İngilizce Programı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Medikal İngilizce Programı


2012 – 2013 öğretim yılında kurulan YDB Medikal İngilizce programını, Türkiye’de bünyesinde Tıp fakültesi barındıran üniversitelerde verilmekte olan Medikal İngilizce eğitimleri arasında açık arayla en üst noktaya taşımak ve rol-model program haline getirmek ana hedeftir.
Medikal İngilizce eğitiminde dünya çapındaki çalışmalar takip edilerek hali hazırda çağdaş bir müfredat oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu müfredat sürekli gözden geçirilerek güncel tutulmaktadır.