Seçmeli Yabancı Diller

Bezmialem üniversitesi

Diğer sunduğumuz dersler arasında Seçmeli Dil dersleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin

İngilizce’nin yanısıra bir başka dilde de temel seviyede iletişim kurabilmeleri amaçlanmaktadır.

Sunulan diller arasında Çince, Japonca, Rusça, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca yer almaktadır.