Oturum Aç

 İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavları

Bu sınavlara Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerin girmesi gerekir.

İngilizce Yeterlik sınavı (İYS) 2 aşamadan oluşur.

İlk aşama olan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) kayıt haftasında, Vatan kampüsümüzde yapılacaktır. Öğrencilerimizin sınava gireceği tarih ve saat bilgisinin duyurusu yapılacaktır.

İlk aşama sınavı (DBS) dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuma bölümlerinden oluşmaktadır.
İlk aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrenciler 2. oturum sınavına girmeye hak kazanırlar.
İlk aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine sahip olmayan öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programına başlarlar. Sınava girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programında en alt seviyeye yerleştirilirler. Bu sınavın mazeret sınavı yapılmaz.
İkinci aşama sınavı (İYS) dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur.
Konuşma İngilizce karşılıklı konuşma şeklinde gerçekleştirilecektir.

İkinci aşama sınavında % 60 başarı gösteren öğrencilerimiz fakültelerinde (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) derslerine başlarlar. İkinci aşama sınavında istenilen İngilizce seviyesine sahip olmayan öğrenciler ve ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanan fakat sınava girmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. Bu sınavın mazeret sınavı yapılmaz.
İngilizce Yeterlik sınavı(İYS) her akademik yılın başında ve bahar yarıyılı sonunda yapılır.